Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Längdutvidgning

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Vid temperaturhöjning utvidgar sig i allmänhet de flesta material. Ett metallstångs längdutvidgning kan mätas, om ena änden spänns fast och i den andra ändan mäts den förlängning som uppstår när vi värmer ett antal grader.

Om vi värmer ett stålrör med längden 1 meter så ökar rörets längd med ca 0,000012 m för varje grads temperaturhöjning. Denna förlängning kallas för stålets längdutvidgningskoefficient a. Denna koefficient varierar för olika material.
(Se tabellverk)

Dl = förändring av längden (m)

l = ursprungslängd (m)

a = längdutvidgningkoefficienten (1/K)

DT = temperaturdiff. före och efter uppvärmning. (K)

Längdutvidgningen blir enligt följande formel:

Dl = l * a * DT (m)

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp