Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Rörelseenergi

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Rörelseenergin hos en kropp som har en given hastighet är lika stor som arbetet som erfodrades för att nå den hastigheten.

En kropps rörelseenergi kan beräknas enligt:

När massan m anges i kg och hastigheten v anges i m/s blir enheten för rörelseenergi Nm vilket är lika med J eller Ws.

Till rörelseenergi (även kallad kinetisk energi) räknas även andra energiformer, till exempel värmeenergi (som beror på molekylers rörelse) och elektrisk energi.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp