Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Hydrauliska pressen

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Ovanstående teori utnyttjas i den hydrauliska pressen. Den lilla kolven, med arean A1, utsätts för en kraft F1. Trycket, p, som då bildas i vätskan är lika i alla delar av hydraulvätskan. Alltså kommer också den stora kolven, med area A2, att utsätts för detta tryck som vill då pressa den ut ur sin cylinder med en kraft F2.

Eftersom tryck är kraft per area, och de två kolvarna påverkas av samma tryck, så kommer alltså den stora kolven att påverkas av en större kraft än den lilla kolven.

Då kolvarna är olika stora måste den lilla tryckas in längre än den stora trycks ut. Mekanikens gyllene regel gäller således även här: Det man vinner i kraft förlorar man i väg.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp