Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Tryckenheter

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Olika yrkesområden använder olika enheter för tryck.

Ex.: En ventilationstekniker använder, tryckenheterna Pa (pascal) eller mmvp (mmvattenpelare), låga tryck. Reglertekniker använder ofta den engelska enheten psi (pounds/sq.inch) och rörmontören i de flesta fall MPa; bar och kPa eller at (teknisk atmosfär). För omvandling av de olika enheterna får man då använda en omvandlingstabell.

För att slippa omvandlingstabell är det lämpligt att ange tryckenheten enl. SI-systemet, eftersom:

1,0 MPa = 10 bar = 1000 kPa = 1000000 Pa

I formler och tabeller anges trycket i absolut tryck. När det gäller höga tryck kan man vid omvandling från övertryck till absolut tryck, ofta ange atmosfärstrycket till 100 kPa.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp