Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Manometer

Modulöversikt
 

 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Vid mätning på media som angriper instrumentets mätsystem används instrument speciellt utförda för sådana ändamål eller standardmätare i kombination med skyddsanordningar.

Figur 1
Illustrationen visar ett instrument med plattfjäder av stål försedd med en skyddsplatå av teflon. Denna mätartyp kan endast användas för övertryck.

Figur 2
Detta är en mätare med rörfjäder (bourdonrör) kompletterad med tryckförmedlare, som har ett skiljemembran och däröver en vätska som trycköverförande media. Detta utförande kan användas för såväl över- som undertrycksmätning. Membranet kan bestå av rostfritt stål eller olika sorts gummi.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp