Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Manometer

Modulöversikt
 

 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Den vanligaste typen av manometer är den så kallade bourdonsrörsmanometern. När bourdonröret, som har en oval genomskärningsarea och är stängd i sin fria ända, utsätts för ett invändigt tryck större än atmosfärstrycket kommer trycket att försöka räta ut bourdonröret. Denna ändring överförs via en länkarm och en kuggsektor.

Illustrationen visar en bourdonrörsmanometer. Vi ska nu se vad som händer om man höjer trycket. Klicka på Fortsätt.

När trycket höjs strävar bourdonröret efter att räta ut sig.

Bourdonröret är kopplad via länkade armar och kugghjul till visaren som då rör på sig.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp