Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

U-rör

Modulöversikt
 

 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

När vi mäter gastryck som är lågt använder vi oss av ett U-rör, som i sin enklaste form kan bestå av ett glasrör eller ett genomskinligt rör av plast som är fyllt med vatten, sprit eller kvicksilver. Vi ansluter den ena skänkeln till det rum vi vill mäta och den andra skänkeln till lufttrycket. Vätskeytornas höjdskillnad mäts på en skala vanligen graderad i mm.

Figur 1
Vi ska nu koppla ett U-rör till ett övertryck. Klicka på Starta.

Figur 2
Öppna ventilen.

Figur 3
Övertrycket trycker på vattenpelaren så att den förskjuts. På U-röret kan man då läsa av övertrycket.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp