Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Övertryck, absoluttryck och undertryck

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Inom tekniken är det i allmänhet att gasers tryck motverkas av lufttrycket. På ångpannans väggar verkar ångtrycket inifrån och lufttrycket utifrån, likaså på ångrör etc. Därför är endast trycket utöver lufttrycket av betydelse. Inte heller har vi någon känsla av luftens tryck på vår kropp. Detta beror på att vi inom oss har ett lika stort tryck, därför har det blivit vanligt att angiva gasers tryck som trycket utöver lufttrycket (manometertrycket) till skillnad från det verkliga trycket, som kallas absoluta trycket.

Då ett tryck är lägre än lufttrycket anger vi ibland trycket i undertryck, det vill säga vi utgår ifrån lufttrycket och räknar nedåt.

Alltså gäller:

Absolut tryck = manometertryck + lufttryck

Figur 1
I en ballong råder ett övertryck.

Figur 2
Figuren visar de olika trycken.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp