Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Tryck, introduktion

Modulöversikt
 

 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Figur 1
När luftbränsleblandningen antänds bildas förbränningsgaser som expanderar och ett övertryck bildas. Detta pressar kolven nedåt.

På de kommande sidorna kommer du att gå igenom begreppen:

  • Tryck
  • Gasers tryck
  • Övertryck, absoluttryck och undertryck
  • U-rör
  • Manometer
  • Bourdonrör
  • Olika tryckenheter
  • Den hydrauliska pressen

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp