Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Omvandling mellan läges- och rörelseenergi

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

När dammluckan till ett vattenmagasin öppnas, sätts vattnet i rörelse på sin väg ner till turbinen. Vattnets lägesenergi omvandlas då till rörelseenergi.

Denna rörelseenergi omvandlas i sin tur via turbin och generator till elektrisk energi.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp