Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Effekt

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Eftersom energi är ekvivalent med arbete, kan man av effektformeln även bestämma hur stor energimängd (W), som vid en viss effekt (P) produceras eller förbrukas under en viss tid (t).

Ekvationen löses då med avseende på energin (arbetet).
W = P · t

Insättes enheterna för effekt (W) och tid (s), fås för energin enheten Ws (watt-sekund), vilken är ekvivalent med enheterna J och Nm.
1 Ws = 1 J = 1 Nm

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp