Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Effekt

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Ett arbete kan utföras på längre eller kortare tid. Det spelar ingen roll på vilken tid ett arbete utförs: energimängden som går åt kommer alltid att vara densamma. När vi utför ett arbete på kortare tid krävs däremot en högre effekt.

Effekt definieras som arbete per tidsenhet och betecknas med P. När ett arbete uträttas på tiden t blir effekten:

W är beteckningen för arbete och t är beteckning för tid.

Enheten för effekt blir då enligt detta samband Nm/s vilket är lika med J/s, denna enhet betecknar vi Watt (W). Vi använder oss vanligtvis av enheten kW (kilowatt) eller enheten MW (megawatt).

Den enhet som tidigare användes i motorsammanhang var hästkraft (hk, 1 hk = 735,5 W = 0,7355 kW). I dag har de flesta dock gått över till W, eller kW, även för motorer.

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp