Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Moment

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Trots att skiftnyckeln utövar ett vridmoment på muttern så är det för litet för att rubba muttern som sitter ordentligt fast. Klicka på skiftnyckeln för att förlänga hävstångsarmen.

M = F · s

Eftersom vi förlänger hävarmen s i formeln så ökar momentet och muttern kan rubbas.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp