Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Moment

Modulöversikt
 

 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

När man drar åt mutter/bult utsätts förbandet för en vridningsverkan (vridmomentet) vilket är lika med kraften på nyckeln (F) gånger avståndet till förbandets centrum. Vridmomentet betecknas med M.

M = F · s

Används SI-enheterna för kraft och avstånd, det vill säga Newton (N) och meter (m), erhålls vridmomentet i NEWTONMETER (Nm).

Exempel: En nyckel används för att dra åt en bult enligt figuren. Kraften (F) på nyckeln är 250 N och (s) avståndet är 30 cm. Hur stort blir vridmomentet på förbandet?

F = 250 N

s = 30 cm = 0,3 m

M = F·s

M = 250·0,3 = 75 Nm

Svar: Vridmoment blir 75 newtonmeter (Nm).

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp