Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Moment

Modulöversikt
 

 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Eftersom Bil A inte påverkar Bil B med en kraft "rätt på", utan på framdelen så utövar A också ett moment på B, vilket gör att B vrider sig.

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp