Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Moment

Modulöversikt
 

 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Om en kropp är vridbar kring en punkt eller linje och om det på kroppen anbringas en kraft, vars verkningslinje ej går genom punkten eller linjen, så åstadkommer kraften en vridning av kroppen. Kraftens vridningsförmåga kallas vridande moment.

En krafts vridande moment med avseende på en viss punkt eller axel beräknar man genom att ta produkten av kraftens storlek och längden av dess hävstångsarm.

Exempelvis: Skivan i figuren är roterbar kring en axel genom punkten A. När skivan påverkas av en kraft F i punkten B kommer skivan också att påverkas av ett vridande moment M. Momentets storlek är produkten av kraftens storlek och det vinkelräta avståndet s mellan A och kraften.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp