Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Krafter som inte är parallella

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Figur 1
Om två krafter F1 och F2 är anbringande i samma punkt och bildar vinkel X med varandra så fastställer vi resultanten (R) till storlek och riktning av diagonalen i det parallellogram som uppritas med de givna krafterna som sidor enligt fig. den uppritade figuren kallas kraftparallellogram.

Figur 2
Exempel med tre krafter.

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp