Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Volym

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

De flesta kroppar har dock inte en regelbunden form. I dessa fall kan man mäta volymen genom att sänka ner kroppen i ett mätglas med till exempel vatten, och därefter observera hur mycket ytan stiger. (Se animation)

Bestämning av volymen hos en vätska eller gas sker enklast genom att stänga in den i en behållare med regelbunden form.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp