Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Volym

Modulöversikt
 

Prova att ändra kubens volym genom att fylla i nya värden i rutorna.

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Med ett föremåls volym avses det utrymme föremålet upptar. Om föremålet har en regelbunden form (det vill säga klot- eller lådform) är det lätt att räkna ut volymen. (Se simulering)

Enheten för volym är m³, vilket är en sammansatt enhet (m · m · m = m³). Storheten volym betecknas med V.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp