Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Massa

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Med en kropps massa menas den mängd materia som kroppen innehåller. En kropps massa är oberoende på var kroppen befinner sig i universum. För att bestämma en kropps massa använder vi oss av en balansvåg. På denna jämför man en kropps massa med massan av vikter.

I de fall det är jämvikt mellan kroppen och vikten är massorna lika. Grundenheten för massa är KILOGRAM (kg) och denna enhet är massan hos den internationella kilogramtypen som förvaras i Paris.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp