Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Massa; Volym; Densitet & Volymitet

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

På de kommande sidorna kommer du att studera följande storheter:

- Massa

- Volym

- Densitet

- Volymitet

När behöver man använder dessa storheter? Om man ska göra beräkningar kring en bensinmotor måste man till exempel veta massan på kolven, volymen på förbränningsutrymmet, densiteten på material och volymiteten på avgaserna.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp