Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Dimensionsanalys

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Stopp! "km/hs" känner vi inte igen. Enheten för acceleration brukar ju vara "m/s2". Vad beror detta på? Felet kommer av att vi behöll km/h och blandade timmar och sekunder i uträkningen.

Om vi från början hade gjort en riktig dimensionsanalys hade vi sluppit detta. En dimensionsanalys säger i princip att det alltid ska vara lika enheter på båda sidor om ett likhetstecken. I detta fall ville vi ha vårt svar i "m/s2". Det betyder alltså att det vi sätter in i vår formel skall innehålla enheterna meter och sekunder.

Hastigheterna vi la in är givna i kilometer per timme.

men tiden är i sekunder.

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp