Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

SI-systemet

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

SI-systemet har sju grundenheter.

GRUNDENHET

 

STORHET

meter (m)

för

längd (s, ibland l)

kilogram (kg)

för

massa (m)

sekund (s)

för

tid (t)

kelvin (K)

för

temperatur (T)

ampere (A)

för

strömstyrka (I)

candela (cd)

för

ljusstyrka (I)

mol

för

materialmängd (M)


 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp