Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

SI-systemet

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

För att kunna kommunicera och förstå varandra lättare har ett internationellt system införts på enheter och beteckningar för olika storheter. En STORHET är en egenskap som kan mätas. De betecknas med en bokstav, exempel på storhet är tid (t). Storheter uppmäts med ENHETER exempel på enhet är sekund (s). För att kunna utföra en mätning och utvärdera ett resultat inför vi begreppet MÄTETAL (till exempel 1,5). STORHET = MÄTETAL · ENHET

Se upp så att du inte blandar ihop beteckningarna för STORHET och ENHET.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp