En översiktlig bestämningsnyckel av ryggradslösa djur (Evertebrater) på land och i vatten.

SKALBAGGAR
Bestämningsnyckel över familjerna i Sverige.

Källor: Nilsson, Ola 1985. Evertebrater, En översiktlig bestämningsnyckel. Institutionen för miljö- och hälsoskydd. Nilsson, Anders, Lundström, Anders. Skalbaggar, bestämningsnyckel över familjerna i Sverige. Biologiska institutionen. Umeå Universitet. Jordens Djur 1987. Insekternas och andra småkryp. Djurens Värld 1963. Ryggradslösadjur. Bearbetning för web av José Olivos.