Att välja rätt teknik

Vilken teknik man väljer att använda är inte huvudsaken: viktigare är frågan om hur och vad man vill att eleverna ska lära sig. Och framförallt var? Värdet av många tekniker ligger i att de gör det möjligt för lärare och de studerande att vara på olika platser och kanske vid olika tidpunkter. Teknik kan aldrig ersätta läraren men den kan användas för att förbättra kvalitén på utbildningen och överbrygga avståndet mellan den studerande och läraren i flexibelt lärande, som ger flera människor möjlighet att studera.


Att hålla sig lugn inför teknik

Just nu hör vi termerna e-lärande, webbutbildning, eller online-utbildning, trådlöst Internet, fickdatorer och 'Bluetooth' teknik osv. Inom de närmaste åren kommer e-böcker, "smart-papper" studier, digitala dialoger (eller något liknande) för att visa att vi använder bokliknande material; förutom att boken kommer att innehålla digitaliserad information som kan laddas ned till förändringsbara "smart-papper" sidor allt eftersom den studerande behöver nya dokument (Men vi kommer fortfarande att behöva smarta hjärnor!). Så vilken typ av teknik vi använder är inte lika viktigt som hur vi blandar teknik. Och blandningen av hårdvara och mjukvara är inte lika viktig som integrationen av var och ens funktioner. Blandningen måste passa in i elevens inlärningsmönster och inte kontrollera den. Detta är en "elegant" effekt - ett effektivt användande av ansträngningen utan onödiga distraherande faktorer; något liknande en katt, eller hur?

Klicka på katten och prova metaforen.

 

Utbildare av kritiska, självständiga människor granskar vilken inlärningsteknologi som helst och frågar efter elegans: hur lätt och säkert kan en teknik sammankoppla hjärnor och känslor, inte trådar och lådor? De utformar också blandningen av inlärningstekniker - en del som hjälp för de studerande att införskaffa den nödvändiga information de behöver för att studera, och andra tekniker för att göra dialogen om hur informationen ska användas möjlig (t.ex. telefon, eller webb-baserade gruppdiskussioner, eller "face-to-face" prat).


Medier och tekniker

Det är kanske bra att börja med en förklaring av termerna media och teknik. Termen media används för att beskriva en generisk kommunikationsform som associeras med särskilda sätt att representera kunskap. Varje media har inte bara ett unikt sätt att representera kunskap men också sitt eget sätt att organisera det: böcker, video- och ljudkassetter alla presenterar information linjärt medan datorer kan presentera relationer och bereda alternativa studievägar. Ett enskilt media som t ex television, kan förmedlas av flera olika tekniker (satellit, kabel, video osv).

De fem viktigaste medierna inom utbildning är:

 • Direkt kontakt, ansikte-mot-ansikte
 • Text (inklusive grafik)
 • Audio
 • Television
 • Datorbaserade lösningar

Varje media kan användas på olika sätt och differenserna inom media kan vara större än mellan medierna. De olika medierna kan användas i flera undervisningsstrategier.

En annan viktig skillnad är mellan tekniker som är envägs- och de som är tvåvägstekniker, d.v.s. de möjliggör tvåvägskommunikation mellan människor.

Medier

Tekniker

Envägsapplikation

Tvåvägsapplikation

Text

Tryck - papper och böcker
Datorer

Kursmaterial o.s.v.

Brevskola eller korrespondens med en handledare/lärare

Audio

Kassetter
Radio
Telefon

Självstudier via kassetter eller radio

Kontakt med lärare per telefon. Enskild handledning eller telefonkonferenser

Television

TV-sändningar
Satellit
Kabel
Video kassetter
Video konferens

Utbildningsprogram via TV eller video kassett

Interaktiv TV Videokonferens

Dator-baserad

Datorer Bredband Multimedia cd-rom Internet Trådlös Internet och mobila lösningar

Databaser Multimedia cd-rom Internet-baserad utbildning utan handledning

Internet-baserade, lärarledda kurser E-post Datorbaserade konferenser Chat Interaktiva multimedia program

 

Man kan fråga sig om datorer är teknik eller media? Skillnaden blir allt mer skiftande med nya tekniker som IP-baserade videokonferenser och telefoni och är av mindre vikt när flera funktioner integreras i samma system.

Vilka kriterier kan vi använda för att vägleda vårt val av teknik? Tony Bates föreslår sex kriterier i sin bok "Technology, Open Learning and Distance Education"

 • Tillgänglighet och användarvänlighet: är tekniken lättillgänglig för eleverna? Hur lätt är den att använda?
 • Kostnad: hur mycket kostar tekniken - inte bara kurs utvecklingskostnader men även löpande kostnader för underhåll osv.
 • Lärande: Vilken typ av lärande eftersträvas? Vilken teknik främjar förståelse bäst?
 • Interaktivitet: vilken typ av interaktivitet främjar denna teknik?
 • Organisation: finns det några organisatoriska hinder?
 • Hastighet: hur lätt och hur snabbt kan kurser/material presenteras i denna teknik? Hur lätt är det att uppdatera/byta material?

Ett sjunde kriterium kan också nämnas: nyhet. Det är många gånger frestande att använda den senaste tekniken men det är klokt att utnyttja ny teknik endast när du tror att den är effektivare, säkrare eller billigare än existerande tekniker.

"The experienced concert-goer often avoids the first performance" Liz Burge

Följande tabell visar en summering av de fördelar och nackdelar de olika teknikerna har inom flexibelt lärande.Klicka på varje media för att få mera information och exempel.

Till start
Arbetsuppgifter
Hjälp/FAQ
Chat
Diskussion
Deltagarelistan
Kurslitteratur och länkar
Loggbok
Senaste nytt

Copyright © 2002
Nationellt centrum för flexibelt lärande