Inledning

Välkommen till fortsättningskursen i distansmetodik

Statens skolor för vuxna i Härnösand och Norrköping bytte den första januari 2002 namn till Nationellt centrum för flexibelt lärande. Vi är nu en myndighet som av Utbildningsdepartementet har fått i uppdrag att stödja tillkomsten av flexibel utbildning och utveckla distansmetoder inom såväl ungdomsgymnasiet som den kommunala vuxenutbildningen

Mångfald, flexibilitet och tillgänglighet är nyckelord i vår verksamhet. Denna fortsättningskurs i distansmetodik har vi tagit fram för att vi hos enskilda lärare och hos kommuner som redan har erfarenhet av distansutbildning har märkt ett intresse för att utveckla metoder och hitta nya lösningar och också ett intresse för att göra eget material, antingen i pappersform eller som webbkurs. Medan grundkursen avser att starta en process till ett delvis nytt arbetssätt hoppas vi med denna fortsättningskurs kunna utveckla och stimulera alternativa utbildningslösningar, till gagn och nöje för både för elever och lärare.

Bekanda dig med hela kursinnehållet genom att klicka på de sju "pusselbitarna". Gör sedan din individuella studieplan och din presentation. ("Ändra invandrarinfo" hittar du också till vänster på sidan när du loggar in.)

Till start
Arbetsuppgifter
Hjälp/FAQ
Chat
Diskussion
Deltagarelistan
Kurslitteratur och länkar
Loggbok
Senaste nytt

Copyright © 2002
Nationellt centrum för flexibelt lärande