Statens Skola för Vuxna i HärnösandStatens Skola för Vuxna i Härnösand
Arbetsmiljökunskap
Kursöversikt
Arbetsmiljökunskap
Projektarbete
Avslutning och slutprov
Klassrum
Hjälp
 
Studietips
Om kursen
Om webben
Utrustningskrav
   
Senaste nytt
Till kursens början
Studietips
Statens Skola för Vuxna i Härnösand 2000

Att läsa på distans innebär att du som kursdeltagare måste ta ett betydligt större ansvar för dina studier än vad som annars skulle vara nödvändigt vid "konventionell" undervisning.

Vi kommer här att försöka ge tips och råd på hur du ska göra så att du får förutsättningar att klara dina studier på bästa sätt.
De här råden är allmänna och gäller för alla kurser.

Orkar du läsa och försöka applicera idéerna i dina studier, är vi övertygade om att det kommer att kännas mycket lättare att studera än någonsin!

 1. Det är på dig själv det beror

 2. Att planera gör studierna lättare

 3. Att läsa på ett effektivt sätt

 4. Hjälp hjärnan att minnas

 5. Repetition är viktigt

Det är på dig själv det beror

Det här är nog en av de viktigaste punkterna. Här du väl insett att det egenligen är ditt ansvar, inte någon annans om du lär dig något, har du kommit långt.

Till din hjälp har du dina lärare, kursmaterial, andra kursdeltagare, men viktigast är ändå du själv.

En del personer har mer eller mindre lätt att lära sig nya saker. Generellt är det dock så att om du är intresserad av ämnet du läser går inlärningen mycket bättre än om du var helt ointresserad av ämnet.
Fundera över varför du läser just det här ämnet. Är det för att du tycker att det är intressant, det behövs för vidare studier eller kanske kräver din arbetsgivare det för att du ska få behålla jobbet?

Försök att ha en öppen och positiv inställning till dig själv, dina kurskamrater, dina lärare, kursmaterial mm för det underlättar inlärningen. Därmed är det inte sagt att du inte ska kritisera sådant du anser kunde vara bättre (eller sämre för den delen).

Till sidans topp

Att planera gör studierna lättare

En del människor verkar kunna göra hur mycket som helst. Ofta beror det på att de planerar sin tid och utnyttjar den effektivt.

Det är mycket som man måste hinna med att gör förutom att studera. Det ska städas, diskas, drickas öl med polarna, skjutsa barn, hämta barn, sporta, ägna sig åt fritidsaktiviteter osv.
Allt det är viktigt!

Det är bra om du med gott samvete kan ägna dig åt något annat än att studera. Det kan du om du vet med dig att du inte har några ogjorda läxor eller annat.

Tips!

 1. Se till att du kan arbeta ostört, gärna på en avskild arbetsplats. Det är mycket viktigt för de allra flesta.

 2. Ha bra ordning så du inte behöver leta efter dina papper. Gaffelpärmar, mappar är bra hjälpmedel.

 3. Försök att ha fasta arbetstider, då är dessutom andra inställda på att du studerar och du slipper bli störd i onödan.

 4. Ta korta pauser, max 5 minuter långa, en par gånger i timmen. Då ska du helst inte alls tänka på studierna.
  Det blir lättare att vara koncentrerad om man ger hjärnan möjlighet att vila då och då. Annars är risken stor att du funderar mer på vad du ska göra till kvällen än att försöka komma ihåg hur ex ett visst verb böjs i imperfekt form.

 5. Försök planera din tid. Bestäm då du ska plugga, träffa vänner, spela badminton osv.

Du ska se att du kommer att få tiden att räcka till bättre och att du dessutom pluggar effektivare, om du lyckas ta till dig delar av tipsen ovan.

Till sidans topp

Att läsa på ett effektivt sätt

För att du så bra som möjligt ska komma ihåg det du läser ska du anteckna, sammanfatta och repetera.

 1. Innan du börjar läsa, bestäm hur långt du ska hinna och hur lång tid det ska ta.

 2. Skumma igenom sidorna så att du får en överblick. Läs inledningen, rubrikerna och sammanfattningarna. Titta även på bilder och diagram.

 3. Läs igenom hela texten och var aktiv under tiden, dvs ta anteckningar om det du tycker är viktigt. Det som du själv skriver ned minns du mycket bättre. Är det din bok, styk under med överstrykningspennor.

 4. Sammanfatta det du antecknat och repetera det.

 5. Kom ihåg de korta pauserna!

Till sidans topp

Hjälp hjärnan att minnas

Hjärnan består som bekant av två halvor. Dessa halvor har lite olika ansvarsoråden.
Den högra halvan används till att se helheter, tolka mönster, bilder och musik.
Den vänsta halvan står för det logiska, analytiska tänkandet.

För att du ska minnas på bästa sätt ska hela hjärnan användas. Det är alltså bra om du kan ta till knep som gör att bägge hjärnhalvorna minns. Använd bilder, färger och associera gärna det du antecknar med en händelse, film eller något annat så att den högra hjärnhalvan används. Oftast minns man bilder lättare en text.
Det finns de som säger att om man varvar sina studier med att spela något instrument, så har man lättare att komma ihåg det man läser.

Det som du kommer ihåg, lagras som spår i hjärnan. För att minnas en sak, gäller det för hjärnan att hitta spåret. Det kan räcka med att bara hitta en del av spåret så kommer hjärnan följa spåret och hitta resten av minnet.
Det är därför bra om du kan skapa många stickspår som leder till det stora minnesspåret. Associationer fungerar ofta som stickspår vilket gör att hjärnan lättare hittar den information du ber den om.

 1. När du antecknar, dela upp sidan i två halvor. I den vänstra halvan skriver du dina anteckningar, i den högra halvan ritar du bilder, diagram och figurer.

 2. Använd dig av mindmapping.

Kom ihåg att den som både ser, hör och gör minns bättre, eftersom hjärnan då får mängder av stickspår som leder till huvudspåret.

Till sidans topp

Repetition är viktigt

I boken "Lära lättare" av John M Steinberg hävdar Steinberg att "Om du inte repeterar någonting du lärt dig på en lektion är ca 80% glömt inom loppet av 24 timmar". Det här beror på att hjärnan inte lagrat informationen i långtidsminnet.
För att komma ihåg något en längre stund krävs alltså att informationen i korttidsminnet flyttas över till långtidsminnet.
Det som krävs för det är repetition och åter repetition.

Det här betyder att repetition måste vara en av de viktigaste sakerna man kan göra för att minnas det man lärt sig.
Enl Hans Nilsson, ur boken "Upptäck din inlärningsförmåga", så uppnås maximal inlärningseffekt om man repeterar första gången redan efter tio minuter, de nästföljande repetitionerna efter ett dygn, en vecka, en månad och slutligen efter ett halvår.

Hjälp > Studietips Upp
  Kursindex SSVH 2000