Statens Skola för Vuxna i HärnösandStatens Skola för Vuxna i Härnösand
Arbetsmiljökunskap
Kursöversikt
Arbetsmiljökunskap
Projektarbete
Avslutning och slutprov
Klassrum
Hjälp
 
Studietips
Om kursen
Om webben
Utrustningskrav
   
Senaste nytt
Till kursens början
Om webben
Statens Skola för Vuxna i Härnösand 2000

Senaste nytt

Börja alltid med att läsa Senaste nytt. Här får du viktig information från din lärare.

Menysystemet

Kursmenyn, rubrikerna, hittar du alltid högst upp eller till vänster på sidan. Klicka på en rubrik, så får du fram aktuellt avsnitt i kursen. Var du än befinner dig i kursen så har du rubrikerna högst uppe eller till vänster på sidan. För att återvända till kursens första sida klickar du på texten Repetitionskurs uppe till vänster på sidan.

E-post

Om vi inte har fått uppgift om din e-postadress har vi tilldelat dig en e-postbrevlåda, som du ska använda under kursen. Du har samma användarnamn och lösenord till din e-postbrevlåda som till inloggningen på kurswebben. Uppgifter om din personliga e-postadress hittar du på det separata brev som du har fått hemskickat. E-post skickar du till din/dina lärare och dina kurskamrater. Och de till dig. E-post-brevlådan när du genom att klicka på rubriken E-post som finns under Klassrum. Har du en egen e-postadress sedan tidigare, och om du har meddelat oss den, ber vi dig kontrollera att vi har registrerat din e-postadress korrekt. Är det fel e-postadress korrigerar du uppgifterna så här:

Längst ner på sidan Välkommen till SSVH/ Dina kurser hittar du länken/textraden Ändra användarinfo.

1. Klicka på denna länk

2. Nu får du upp en sida där du kan ändra både e-postadress och lösenord.

3. Det finns två fält för lösenord: Ändra lösenord och Bekräfta lösenord. Skriv ditt nya lösenord i båda fälten. Du kan inte se vad du skriver för alla tecken du skriver ersätts meden asterisk *. Det är för att ditt lösenord ska vara hemligt.

4. Klicka sedan på Uppdatera epost och/ eller lösenord. Det nya lösenordet gäller omedelbart för inloggning på webben. Men det kan ta en stund innan det nya lösenordet förts över till e-poststystemet.

Obs! Om du ändrar lösenord, var noga med att komma ihåg det nya lösenordet, eftersom det bara är du som känner till vad du har valt.

Klasslista

I flera av våra webbkurser finns en klasslista. Den innehåller namn och e-postadresser till alla kursdeltagare i din grupp. Du kan själv komplettera med mer information. Det gör du i en så kallad Användarpresentation. Gör så här:

1. Längst ner på sidan Välkommen till SSVH/Dina kurser klickar du på länken/textraden Ändra användarinfo.

2. Du får fram en sida där du i bildens nedre halva skriver du in din presentation om dig själv, i rutan som det står Presentation bredvid.

3. När du har skrivit klart klickar du på knappen Uppdatera information längst ner på sidan.

Diskussionsgrupper

Konferenssystemet är ett system för elektronisk post, men med den skillnaden att alla som tillhör din grupp kan se allt som postats till konferensen. Konferenssystemet kan därför användas som ett forum för diskussion inom din grupp. Observera att alla som läser vid SSVH inte har behörighet till alla konferenser. Lärarna som lägger upp konferenserna styr vilka grupper som ska ha behörighet till vilka konferenser.

1. På sidorna i din webbkurs finns en länk med texten Diskussionesgrupper. Klicka på det ordet.

2. I vänstra delen av konferenssystemet visas vilka konferenser du har behörighet till. Välj konferens genom att klicka i listan.

3. När du valt en konferens visas alla inlägg i bildens högra del. Längst upp visas vilken konferens du valt. För varje inlägg visas rubrik, avsändare, avsändarens e-postadress samt datum och klockslag då inlägget postades till konferensen. Till vänster om varje inlägg visas en röd flagga om du inte har läst det. Till höger om varje inlägg visas en symbol för ett dokument om inlägget har en fil bifogad.

4. Läs ett inlägg genom att klicka i listan. Du kan bläddra mellan olika inlägg med hjälp av styrpanelen längst upp i bilden.

5. Så här skriver du ett nytt inlägg:

 • Välj först konferens
 • Klicka på knappen Nytt inlägg som ligger längst upp i den högra delen av rubriken.
 • Skriv en rubrik för ditt inlägg i fältet Ärende.
 • Skriv ditt inlägg i det stora fältet.
 • Posta inlägget genom att klicka på knappen Posta, som ligger längst ner i bilden.

6. Så här bifogar du en fil:
Det kan vara praktiskt att bifoga en fil, t ex om du har gjort en Excel-kalkyl som du vill att andra konferensdeltagare ska kunna hämta till sina datorer. Så här gör du:

 • Klicka på knappen Browse/Bläddra som ligger till höger om fältet bifoga fil.
 • Sök dig fram till den mapp där du sparat filen.
 • Dubbelklicka på filen.
 • Skriv ditt inlägg och posta genom att klicka på knappen Posta.

7. Så här besvarar du ett inlägg:

 • Öppna det inlägg du vill svara på.
 • Klicka på knappen Svara, som ligger i styrpanelen längst upp.
 • Du ser fortfarande det inlägg, som du vill svara på. Placera markören allra längst upp till vänster i meddelandefältet. (Peka och klicka längst upp till vänster i meddelandefältet).
 • Skriv ditt meddelande
 • Posta inlägget genom att klicka på knappen Posta, som ligger längst ner i bilden.

Självrättande tester

Självrättande tester är i första hand till för din egen skull, för att du ska kunna stämma av dina kunskaper. För din lärare kan det vara bra att se vilka som gjort testet. På många av testerna sparas därför resultatet från ditt första försök i en databas. Du kan göra varje test flera gånger, men det är bara resultatet från det första försöket som sparas i databasen.

Support

Är det något som inte fungerar som det ska? Behöver du hjälp? Du är alltid välkommen att ringa vår telefonsupport, 0611-55 79 88. Vi finns på plats och svarar under normal kontorstid.

Hjälp > Om webben Upp
  Kursindex © SSVH 2000