Statens Skola för Vuxna i HärnösandStatens Skola för Vuxna i Härnösand
Arbetsmiljökunskap
Kursöversikt
Arbetsmiljökunskap
Projektarbete
Avslutning och slutprov
Klassrum
Hjälp
 
Studietips
Om kursen
Om webben
Utrustningskrav
   
Senaste nytt
Till kursens början
Om kursen
Statens Skola för Vuxna i Härnösand 2000

Kursöversikt
Kursens första del. Här hittar du den information som hjälper dig att optimera dina studier. Du blir introducerad till kursens olika delar och du får tips om studieteknik och tidsplanering.

Arbetsmiljökunskap
I denna del av kursen presenteras begreppet arbetsmiljö. Här ges en kort historik och här beskrivs hur arbetsmiljön regleras via lagar och förordningar.

Projektarbete
Det här är den del av kursen som kräver mest av dig. Här ska du, med hjälp av dina kunskaper från avsnittet om arbetsmiljö, fälla en dom i ett autentiskt rättsfall.

Avslutning och slutprov
Kursens sista del. Här hittar du en sammanfattning av de viktigaste begreppen i kursen, du får tips för din repetition och den information du behöver om slutprovet.

Klassrum
Här finner du diskussionsgruppen, SSVH:s e-post tjänst, SSVH:s egen chat, deltagarlistan och information hur du kontaktar din skola.

Hjälp
Den delen av kursen som du befinner dig i nu som innehåller hjälp för den som vill ha lite tips om SSVH:s kurser.

Hjälp > Om kursen Upp
  Kursindex © SSVH 2000